PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri

HCL nr. 41 din 29.10.2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei Tomşani, Judeţul Prahova
30.10.2013
Licitație în vederea închirierii chioșcului situat lângă Școala Gimnazială din satul Loloiasca
03.04.2014
Licitație publică pentru atribuirea contractului de închiriere a două trupuri de pășune în suprafață de 37,73 ha
07.03.2014
Repetarea licitației în vederea închirierii chioșcului situat lângă Școala Gimnazială din satul Loloiasca
16.04.2014
Anularea licitației în vederea închirierii chioșcului situat lângă Școala Gimnazială din satul Loloiasca
05.05.2014
Licitație publică deschisă pentru vânzarea unor terenuri ce aparțin domeniului public privat al comunei Tomșani
12.05.2014
În 23 mai 2014, va avea loc licitația pentru vânzarea a 4 loturi de teren în suprafață de 1000 de metri patrați fiecare dintre ele
19.05.2014
Licitaţie pentru închirierea chioşcului situat lângă Şcoala Gimnazială din satul Loloiasca
24.06.2014
Anunț de atribuire a contractului de închiriere a unui chioșc situat lângă școala gimnazială din sat Loloiasca, comuna Tomșani, județul Prahova
03.09.2014
Licitaţie în vederea concesionării Terenului în suprafaţă de 10.000 mp, situat în intravilanul satului Loloiasca
03.09.2014
Introducere teren în intravilan (71302 m.p.) pentru zona mixtă:unități agrozootehnice și unități industriale și depozite (SSTUD=75005 m.p.)
23.04.2015
Anunț pentru organizarea unei licitații în vederea închirierii unui spațiu destinat desfășurării de activități de curierat
22.05.2015
Licitație publică deschisă pentru un teren proprietate privată a comunei în suprafață de 71400 m.p.
11.06.2015
Anunț de atribuire a contractului de închiriere a unui spațiu din clădirea adminsitrativă din satul Magula, în vederea desfășurării de activități de curierat
11.06.2015
Etapa de încadrare a proiectului- PUZ rectificare limită intravilan (s 2167mp), schimbare destinație teren (s 81193mp) din zonă mixtă (Instituții și servicii publice sau structuri turistice și spații de agrement) în zona de locuințe, instituții și servicii, spații verzi
12.06.2015
FII PROACTIV – servicii intregrate pentru creşterea şi dezvoltarea competenţelor persoanelor inactive şi în căutarea unui loc de muncă, şomeri de lungă durată
12.06.2015
Anunț privind rectificarea PUZ "Introducere teren în intravilan 71302 m.p. pentru zonă mixtă - Unități agrozootehnice și unități industriale și depozite"
22.06.2015
În 8 iulie 2015 va avea loc o licitație pentru vânzarea unui teren proprietate privată a comunei Tomșani, în suprafață de 71400m.p.
29.06.2015
La Biroul Urbanism al Primăriei Tomșani, începând cu 23 iulie 2015, între orele 9.00-14.00, poate fi consultată documentația aferenta Planului Urbanistic Zonal "Extindere Intravilan 34600 m.p. pentru zonă mixtă-Unități agrozootehnice și unități industriale și depozite"
23.07.2015
Anunț privind vânzarea unui teren proprietate privată a comunei, în suprafață de 55000 m.p., situat în satul Loloiasca, in vederea desfășurării de activități economice
24.07.2015
În data de 31 august 2015, la sediul Primăriei comunei Tomsani, va avea loc o licitație publică deschisă pentru vânzarea unui teren în suprafață de 55000 metri pătrați
18.08.2015
Anunț privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unui teren proprietate privată a comunei în suprafață de 34.600 m.p.
16.09.2015
În 14 octombrie 2015, va avea loc o licitație publică deschisă pentru vânzarea unui teren în suprafață de 34600 metri pătrați
01.10.2015
Pe 12 octombrie 2015, ora 14.00, la sediul Primăriei Comunei Tomșani, va avea loc o dezbatere publică privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova
01.10.2015
Anunț privind intenția de elaborare a unui plan urbanistic zonal
02.02.2016
Până pe 6 martie 2016, documentația tehnică aferenta Planului urbanistic zonal, poate fi conultată la sediul Primăriei comunei Tomșani
26.02.2016
Pe 14 martie 2016, la sediul Primăriei comunei Tomșani, va avea loc o licitație publică deschisă pentru vânzarea unor loturi de teren ce aparțin domeniului public privat al Comunei Tomșani
01.03.2016
Primăria comunei Tomșani, organizează o licitație publică deschisă, în data de 18 martie 2016, pentru închirierea unor suprafețe de pășune, proprietate privată a comunei
07.03.2016
Pe 29 martie 2016, Primăria Tomșani organizează o licitație publică deschisă pentru închierierea unor trupuri de păsune
18.03.2016
Raportul informării și consultării publicului în Etapa de avizare și aprobare a documentației PUZ
21.03.2016
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Asfaltare drumuri sătești, satele Loloiasca, Sătucu, Tomșani și Magula"
25.03.2016
Anunț public privind decizia etapei de încadrare(titularul proiectului) pentru asfaltare drumuri sătești în satele Loloiasca, Sătucu, Tomșani și Magula
01.04.2016
Întocmire PUZ pentru introducere teren în intravilan-zonă dotări tehnico-edilitare
26.08.2016
Ninsori însemnate cantitativ și local viscolite în intervalul 5 ianuarie ora 22.00-6 ianuarie ora 20.00
05.01.2017
Viscol puternic în intervalul 6 ianuarie orele 12.00-18.00
05.01.2017
Intensificări ale vântului, ninsoare viscolită sau spulberată în intervalul 6 ianuarie ora 20.00-7 ianuarie ora 10.00
05.01.2017
Avertizare meteorologică - Cod portocaliu pentru 9 și 10 ianuarie
09.01.2017
Adresa Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova
09.01.2017
Avertizare meteorologică - Cod galben pentru 10 și 11 ianuarie
10.01.2017
Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar din Prahova pentru ziua de 11 ianuarie 2017
10.01.2017
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Conducta de gaze naturale medie presiune"
26.01.2017
Anunț public privind consultarea publicului în etapa pregătitoare a propunerilor de plan urbanistic zonal
01.02.2017
Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul Conducta gaze naturale...
09.02.2017
Anunț public privind depunerea solicitării avizului de mediu pentru programul "Intocmire PUZ-Introducere teren în intravilan...pentru înființare rețea de canalizare și construire stație de epurare"
13.02.2017
Anunț public privind depunerea solicitării avizului de mediu pentru programul "Intocmire PUZ-Introducere teren în intravilan...pentru înființare rețea de canalizare și construire stație de epurare"-depunerea solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare
16.02.2017
Raportul informării și consultării publicului în Etapa elaborării și avizării documentației PUZ
14.06.2017
Dispoziție privind aprobarea Planului de integritate privind Strategia naționala anticorupție pe perioada 2016-2020 și a registrului de evaluare a gradului de risc, a vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de prevenție și remediere
06.07.2017
Anunț privind încheierea procedurii de informare și consultare a publicului pentru documentația "Întocmire PUZ-introducere teren în intravilan(S-1710m.p.) zonă dotări tehnico-edilitare..."
06.07.2017
A fost dat Ordinul de Începere a lucrărilor pentru obiectivul "Înființare și dotare grădinița" din comuna Tomșani, județul Prahova
14.07.2017
Lucrările de construire sau desființare și regimul obținerii autorizațiilor de construire sau desființare
19.07.2017
Comunicat de presă-Cod portocaliu de instabilitate atmosferică
20.09.2017
Avertizare meteorologică - Cod portocaliu pentru 20 septembrie, ora 16 – 21 septembrie, ora 10
20.09.2017
Anunț angajare la ferma de pui-Albești Paleologu
20.08.2017
Avertizare meteorologică - Cod Portocaliu - interval de valabilitate - 7 octombrie, ora 09:00 – 8 octombrie, ora 15:00-Transmis de Instituția Prefectului
06.10.2017
În atenția cetățenilor care doresc să primească din partea Primăriei Comunei Tomșani, ajutorul pentru încălzire pentru iarna 2017-2017
10.10.2017
Anunț privind achiziția unor servicii de deszăpezire în comuna Tomșani
18.10.2017
Ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență-Prahova-29.10.2017
29.10.2017
Înregistrarea gratuită în Cadastru și Carte Funciară
13.11.2017
Engleza pentru începători
30.07.2018
Licitație privind concesiunea unui teren în suprafață de 10.000 m.p. în vederea desfășurării de activități economice
02.08.2018
Anunț privind concesionarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 10.000 metri pătrați, nr.cadastral 21519, situat în intravilanul satului Loloiasca
18.09.2018
Ajutoare pentru încălzirea locuinței, în sezonul rece noiembrie 2018-martie 2019
24.10.2018
Primăria Tomșani anunță intenția eleborării unui Plan Urbanistic Zonal ce va avea ca obiect "Introducere teren în intravilan(33.172 m.p.) pentru instituții și agrement, drum de acces și utilități, în comuna Tomșani, sat Loloiasca, T9,P107,107-1"
31.10.2018
Pe 26 noiembrie 2018 Primăria comunei Tomșani organizează o licitație pentru închirierea unui spațiu în clădirea administrativă din satul Magula
13.11.2018
Anunț privind închirierea unui spațiu pentru desfășurarea de activități de curierat
25.02.2019
Anunț privind scoaterea la licitație publică a unei suprafețe de 15 Ha păsune privată a comunei Tomșani
18.03.2019
Anunț privind concesionarea prin licitație publică a Bălții Magula II în suprafață de 11,67 Ha
2019
Anunț privind scoaterea la licitație publică în 16.04.2019 a unei suprafețe de 15 Ha păsune privată a comunei Tomșani pentru ovine sau caprine
2019
Dispoziție privind stabilirea locurilor de afișaj electoral în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019
25.04.2019
Anunț de vânzare prin licitație publică deschisă a 3 terenuri ce aparțin domeniului public al comunei
2019
Licitație publică privind concesionarea unui teren în suprafață de 530 m.p., număr cadastral 23535, situat în intravilanul satului Loloiasca
2019
Licitație publică privind concesionarea unui teren în suprafață de 1209 m.p., număr cadastral 23534, situat în intravilanul satului Loloiasca
2019
Solicitare de ofertă mobilier
2019
Inființare și dotare grădiniță în comuna Tomșani
13.08.2019
Dotarea cu buldoexcavator a comunei Tomșani
13.08.2019
Dispoziție privind stabilirea locurilor de afișaj electoral în vederea desfășurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
2019
Anunț negociere directă privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1209 m.p., număr cadastral 23534...
09.10.2019
Anunț negociere directă privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 530 m.p., număr cadastral 23535...
2019
Delimitarea secțiilor de votare - Anexă la Dispoziția 165 din 07.10.2019
11.10.2019
Ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece Noiembrie 2019-Martie 2020
17.10.2019
Anunț public privind organizarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a unor consultări publice în vederea finalizării Planurilor de acțiune pentru reducerea zgomotului generat...
01.11.2019
Anunț privind "Achiziția de bunuri și echipamente pentru investiții în infrastructura socială, în comuna Tomșani, județul Prahova"
20.11.2019
Pentru solicitanții de teren în baza Legii 15 din 2003 în vederea construirii unei locuințe proprietate personală
23.01.2020
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacantă de "consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal" la Compartimentul achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova.
23.01.2020
CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS
26.02.2020
Clarificări suplimentare asupra recomandărilor de conduită în prevenirea răspândirii coronavirus (Covid-19)
03.03.2020
Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr 6 din 09.03.2020
10.03.2020
Comunicat al Institutului Național de Sănătate Publică
17.03.2020
Hotărârea nr.7 adoptată în cadrul ședinței extraordinare din data de 02.03.2020 de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova
02.03.2020
Comunicat al APIA emis în 17 martie 2020
17.03.2020
ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri
17.03.2020
ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
22.03.2020
Comunicat al ANOFM cu privire la șomajul tehnic și adresele de e-mail pentru transmiterea documentelor
24.03.2020
Ordonanța militară Nr. 3
25.03.2020
Ordonanța militară Nr. 4
30.03.2020
Ordonanța militară nr.5 din 30 martie 2020
31.03.2020
Ordonanța militară nr.6 din 30 martie 2020
31.03.2020
Ordonanța militară 7 din 04.04.2020
04.04.2020
Ordonanța militară 8 din 09.04.2020
10.04.2020
Anunț privind debaterea publică pentru studiul de fezabilitate "Proiectul regional de devoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova în perioada 2014-2020"
09.04.2020
Anunț privind achiziția directă a lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții "Desființare Corp C3, desființare parțială împrejmuire, construire împrejmuire, sistematizare teren, refacere alei și trotuare, refacere finisaje fațade corpuri C1 și C2 și amenajare acces incintă Școală Loloiasca"
30.04.2020
Anunț privind scoaterea la vânzare prin licitație publică a unui lot de teren situat în comuna Tomșani, sat Loloaisca, T28, PA1825-1, în suprafață de 874
03.07.2020
Anunț privind demararea unor lucrări pentru obiectivul de investiții "Reparații vestiar sportivi"
03.08.2020
Ordin al Prefectului privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Tomșani, județul Prahova, la data de 24 octombrie 2020
27.10.2020
Dispoziția 183 privind stabilirea locurilor de afișaj electoral în vederea desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
04.11.2020
Dispoziția 188 privind delimitarea secțiilor de votare în vederea desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
05.11.2020
Anunț al AJOFM-Prahova privind organizarea de cursuri gratuite pentru șomeri prin Centrul de Formare Profesională
11.11.2020
Pentru solicitanții de teren în baza Legii 15 din 2003 în vederea construirii unei locuințe, proprietate personală(Situația terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale din intravilanul localității Tomșani)
05.01.2021
Consultare publică în vederea finalizării Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum național care traversează localitatea
13.01.2021
Anunț privind inițierea demersurilor pentru actualizarea PUG și RLU aferente comunei Tomșani, Județul Prahova
03.03.2021
Anunț privind organizarea unui examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani
15.04.2021
Raportul informării și consultării publicului la "Etapa de informare și consultare a publicului privind inițierea demersurilor pentru actualizarea PUG și RLU"
20.04.2021
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant
27.08.2021
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul organizat la data de 29.09.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani,
21.09.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,3570 Ha de către Matei Mariana
23.09.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,3088 Ha de către Micu Mihail Florin
23.09.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1,0020 Ha de către Vasile Teodora
23.09.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,82 Ha de către Dumitru Nicolae
29.09.2021
Rezultatele probei scrise la concursul organizat la data de 29.09.7021. pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
29.09.2021
Rezultatele interviului la concursul organizat la data de 29.09.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
29.09.2021
REZULTATELE FINALE ale concursului organizat la data de 29.0 9.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei « inspector, clasa I, grad profesional debutant » la Compartimentul resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
29.09.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,7700 Ha de către Nica Maria, Mărăcine Lizeta, Tudose Maria și Tudose Ion
05.10.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,6097 Ha de către Dragomir Ecaterina
05.10.2021
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul financiar-contabil, în data de 16.12.2021
15.11.2021
Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Tomșani-Consultare publică
22.11.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,5092 Ha de către Bardauș Stelian
22.11.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de o pătrime din 1.7500 Ha de către Bilbiie Florin-Ovidiu
22.11.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 4.5 Ha de către Tudor Elena-Ruxandra
22.11.2021
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional principal la Biroul financiar-contabil, în data de 27.12.2021
24.11.2021
Sf.Andrei 2021
30.11.2021
Sf.Nicolae 2021
06.12.2021
Rezultatele selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul financiar-contabil
09.12.2021
Anunț privind consultarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare
2021
Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul financiar-contabil
16.12.2021
Rezultatele interviului la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul financiar-contabil
16.12.2021
Rezultate finale la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul financiar-contabil
16.12.2021
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul organizat la data de 27.12.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional principal» la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani
16.12.2021
Anunț privind plata impozitelor și taxelor locale
20.12.2021
Rezultatele probei scrise la concursul organizat la data de 27.12.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional principal» la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
27.12.2021
Rezultatele interviului la concursul organizat la data de 27.12.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional principal» la Birouil financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
27.12.2021
REZULTATELE FINALE ale concursului organizat la data de 27.12.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei « inspector, clasa I, grad profesional principal » la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
27.12.2021
Anunț privind obligativitatea declarării datelor în vederea înscrierii în Registrul Agricol pentru anul 2022
05.01.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,47 Ha de către Iancu Virginia
22.01.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,7046 Ha de către Iancu Virginia
22.01.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,4982Ha de către Dumitru Viorica
10.02.2022
Aplicația CPAC-CATALOGUL PRODUSELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR CERTIFICATE
22.02.2022
1 Martie 2022
28.02.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 3,1600 Ha de către Teodorescu Angela Cristina și Pârvulescu Sevasta Ioana-Maria
18.05.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 7500 m.p. de către Petrușcă Niculae
18.05.2022
Anunț privind intenția de a achiziționa servicii de prelucrare arhivistică
27.05.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1,3291 Ha de către Porumb Valentin
30.05.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,2500 Ha de către Dumitrache Marilena
30.05.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.6000 Ha de către Dumitrache Marilena
30.05.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.7495 Ha de către Dumitrache Marilena
30.05.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.3064 Ha de către Minciună Claudia
30.05.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 3,0721 Ha de către Murnic TRPC SRL
30.05.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1,8471 Ha de către Murnic TRPC SRL
30.05.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,9700 Ha de către Murnic TRPC SRL
30.05.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,7586 Ha de către Murnic TRPC SRL
30.05.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,5300 Ha de către Murea Nicoleta
30.05.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,7591 Ha de către Murea Nicoleta
30.05.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,7542 Ha de către Murea Nicoleta
30.05.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1,5 Ha de către Păunoiu Ion
30.05.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.5 Ha de către Gavrilă Marin
30.05.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.7948 Ha de către Gheorghe Georgeta
30.05.2022
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de Inspector clasa I grad profesional asistent la compartimentul agricol și inspector clasa I grad profesional debutant la compartimentul monitorizarea procedurilor administrative
20.06.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 3.5750 Ha de către Lefter Gherghina, Lefter Alma Ramona, Lefter Ima Andra și Rădulescu Margareta
21.06.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.9741 Ha de către Cernat Coca
05.07.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1.2057 Ha de către Schebescu Lucia Dumitra
05.07.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 2.9356 Ha de către Niculescu Elena
05.07.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.5 Ha de către Dicu Cecilia
11.07.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.5 Ha de către Chivăran Relu
11.07.2022
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul organizat la data de 21.07.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice« Inspector, clasa I, grad profesional asistent» la Compartimentul Agricultură şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul Monotorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani
14.07.2022
La sediul Primăriei a fost afișat Planul Urbanistic General-Publicul este invitat să transmită observații și propuneri
14.07.2022
Rezultatele probei scrise la concursul organizat la data de 21.07.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice« Inspector, clasa I, grad profesional asistent» la Compartimentul Agricultură şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul Monotorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani
21.07.2022
Rezultatele probei interviului la concursul organizat la data de 21.07.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice« Inspector, clasa I, grad profesional asistent» la Compartimentul Agricultură şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul Monotorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani
22.07.2022
Rezultate finale la concursul organizat la data de 21.07.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice« Inspector, clasa I, grad profesional asistent» la Compartimentul Agricultură şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul Monotorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani
22.07.2022
Raport de finalizare a acțiunii de informare și consultare a publicului privind avizarea documentației "Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism, Comuna Tomșani, Județul Prahova"
02.09.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.3100 Ha de către Constantin Adriana
05.09.2022
Felicitare Sf.Maria-2022
08.09.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1,75 Ha de către Micu Mihail Florin
03.10.2022
Obligativitatea înscrierii în registrul Primăriei a sistemelor individuale de epurare adecvate
07.10.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0.7922 Ha de către Ioana Ionuț-Gabriel
20.10.2022
Felicitare cu ocazia Sf.Dumitru-2022
26.10.2022
Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Tomşani, judeţul Prahova, intenţionează să încheie un contract de lucrări reparaţii clădire vestiare teren sportiv sat Magula, comuna Tomşani.
07.11.2022
ACTUALIZARE PUG SI RLU
14.11.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1,4600 Ha de către Neacșu Mihail Florian Nicolae și Săvulescu Gabriela
21.11.2022
Urare cu ocazia Sf.Apostol Andrei
30.11.2022