PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Anunț negociere directă privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1209 m.p., număr cadastral 23534...

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)