PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A CERERILOR IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE INCHIRIERE PENTRU TRUPURILE DE PĂŞUNE, PROPRIETATE PRIVATĂ A COMUNEI TOMŞANI

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)