PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri REZULTATELE FINALE ale concursului organizat la data de 27.12.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei « inspector, clasa I, grad profesional principal » la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)