PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Anunț de vânzare prin licitație publică deschisă a 3 terenuri ce aparțin domeniului public al comunei

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)