PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Ordin al Prefectului privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Tomșani, județul Prahova, la data de 24 octombrie 2020

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)