PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri 2016

Anunț privind intenția de elaborare a unui plan urbanistic zonal
02.02.2016
Până pe 6 martie 2016, documentația tehnică aferenta Planului urbanistic zonal, poate fi conultată la sediul Primăriei comunei Tomșani
26.02.2016
Pe 14 martie 2016, la sediul Primăriei comunei Tomșani, va avea loc o licitație publică deschisă pentru vânzarea unor loturi de teren ce aparțin domeniului public privat al Comunei Tomșani
01.03.2016
Primăria comunei Tomșani, organizează o licitație publică deschisă, în data de 18 martie 2016, pentru închirierea unor suprafețe de pășune, proprietate privată a comunei
07.03.2016
Pe 29 martie 2016, Primăria Tomșani organizează o licitație publică deschisă pentru închierierea unor trupuri de păsune
18.03.2016
Raportul informării și consultării publicului în Etapa de avizare și aprobare a documentației PUZ
21.03.2016
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Asfaltare drumuri sătești, satele Loloiasca, Sătucu, Tomșani și Magula"
25.03.2016
Anunț public privind decizia etapei de încadrare(titularul proiectului) pentru asfaltare drumuri sătești în satele Loloiasca, Sătucu, Tomșani și Magula
01.04.2016
Întocmire PUZ pentru introducere teren în intravilan-zonă dotări tehnico-edilitare
26.08.2016