PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Economie

Principala ocupație a locuitorilor comunei este agricultura și creșterea animalelor, dar prima activitate reușește să absoarbă cea mai mare parte a populației active a comunei. Acestora li se adaugă o serie de unități agrozootehnice din sectorul privat. Schimbarea profilului funcțional de la activități agricole preponderente la activități agricole asociate presupune dezvoltarea activităților economice, în special a celor din industria alimentară, precum și a celor din sfera serviciilor. Aceasta presupune inițierea unor programe care să urmărească creșterea numărului de locuri în industria alimentară și țin activități de servicii și de turism.

Căile de comunicație și de transporturi reprezintă una din funcțiunile cele mai importante ale așezării permițând stabilirea unor relații atât în cadrul limitelor administrative, cât și în afara acestora. În acest mod se asigură cadrul necesar circulației persoanelor, mărfurilor și informațiilor. Dezvoltarea și modernizarea rețelei de căi de comunicație reprezintă un element de bază în relansarea economică a comunei.

Infrastructura de transport

Principalele drumuri de acces în comună sunt drumul european E 577, drumul național DN 1D și drumurile județene DJ 146 și DJ 103 S. Legătura dintre comunele învecinate și satele componente se face cu ajutorul drumului comunal DC 70B.

Comuna Tomșani se află la:

 • 15 km de orașul Mizil,
 • 9 km de orașul Urlați,
 • 25 km de municipiul Ploiești.

Din centrul comunei se parcurg următoarele distanțe pâna la cele mai importante căi de acces sau servicii:

 • Benzinărie – 5 km, Albești Paleologu
 • Gara Halta Tomșani – în comună (calea ferată pe ruta Ploiești - Buzău)
 • Drum național DN 1D– la limita comunei
 • Drum național DN 1 B – tranzitează satul Loloiasca
 • Drum european E 577– în comună
 • Aeroportul Otopeni – 85 km.

Drumurile care traversează comuna Tomșani sunt asfaltate doar în procent de 26% acestea fiind drumul național DN 1B și drumul județean DJ 146, iar restul sunt drumuri pietruite, neexistând drumuri de pământ:

 • Drumuri asfaltate– 10,5 km;
 • Drumuri pietruite – 30 km.

Rețeaua de drumuri sătești din comuna Tomșani este de 25 485 m și se prezintă astfel:

 • În satul Loloiasca 8585 m
 • În satul Sătucu 755 m
 • În satul Tomșani 4375 m
 • În satul Magula 11770 m
Agricultura

Condițiile geografice și climatice deosebit de favorabile ale zonei și suprafața de teren arabil mare au determinat locuitorii să practice o serie de activități predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor și creșterea animalelor. 

Categoria Suprafata
Arabil 3872
Pășune 300
Vii 35
Luciu de apă 18,6
Teren agricol 4207
Intravilan 362
Extravilan 362
Suprafață Totală 4456

Întâlnim mai jos prezentarea grafică a terenurilor agricole:

Întâlnim mai jos prezentarea grafică a suprafeței totale:

Producția vegetală

În comuna Tomșani predomină cultura de porumb și grâu.

Cereale Suprafate cultivate (ha)
Porumb 1969
Grâu 1223
Rapiță 306
Floarea Soarelui 90
Orzoaică 60
Orz 24

Întâlnim mai jos prezentarea grafică a acestora:

Zootehnia

Creșterea animalelor reprezintă una din ocupațiile de bază ale locuitorilor comunei care se practica individual, la nivelul gospodăriilor. Efectivul de animale pe categorii din comuna Tomșani se prezinta astfel:

Efectivul de animale Numarul
Bovine 224
Ovine 712
Caprine 221
Cabaline 165
Porcine 1820
Păsări 18100
Familii de albine 30

Distribuția acestora este prezentată în graficul de mai jos:

Pomicultură, viticultură, legumicultură

Pomicultura este un sector slab dezvolat, pomii fructiferi sunt întâlniți doar în curțile localnicilor.

Populația comunei Tomșani se ocupă și de cultivarea viței de vie pe o suprafață de 35 ha astfel:

Vii Suprafețe cultivate (ha)
Viticultură –viță de vie nobilă -
Viticultură –viță de vie hibridă 35

Legumicultura este un sector în ascensiune. Sunt persoane fizice care dețin suprafețe importante de teren pe care au construit solarii. Se cultivă roșii, ardei, castraveți etc.