PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Anunț privind organizarea unui examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarul public de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova, de la inspector clasa I grad profesional principal la inspector clasa 1 grad profesional superior, Compartimentul Cadastru şi Urbanism

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)