PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri 2021

Pentru solicitanții de teren în baza Legii 15 din 2003 în vederea construirii unei locuințe, proprietate personală(Situația terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale din intravilanul localității Tomșani)
05.01.2021
Consultare publică în vederea finalizării Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum național care traversează localitatea
13.01.2021
Anunț privind inițierea demersurilor pentru actualizarea PUG și RLU aferente comunei Tomșani, Județul Prahova
03.03.2021
Anunț privind organizarea unui examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani
15.04.2021
Raportul informării și consultării publicului la "Etapa de informare și consultare a publicului privind inițierea demersurilor pentru actualizarea PUG și RLU"
20.04.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,5000 Ha de către Chiru Elena
07.07.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,5000 Ha de către Popescu Atena
07.07.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,50 Ha de către Matei Georgeta
21.07.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,9993 Ha de către Costea Emil
21.07.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,50 Ha de către Sima Gheorghe și Matei Georgeta
21.07.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,32 Ha de către Ioniță Alexandru
05.08.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,20 Ha de către Ioniță Alexandru
05.08.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,50 Ha de către Ioniță Alexandru
05.08.2021
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant
27.08.2021
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul organizat la data de 29.09.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani,
21.09.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,3570 Ha de către Matei Mariana
23.09.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,3088 Ha de către Micu Mihail Florin
23.09.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1,0020 Ha de către Vasile Teodora
23.09.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,82 Ha de către Dumitru Nicolae
29.09.2021
Rezultatele probei scrise la concursul organizat la data de 29.09.7021. pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
29.09.2021
Rezultatele interviului la concursul organizat la data de 29.09.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
29.09.2021
REZULTATELE FINALE ale concursului organizat la data de 29.0 9.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei « inspector, clasa I, grad profesional debutant » la Compartimentul resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
29.09.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,7700 Ha de către Nica Maria, Mărăcine Lizeta, Tudose Maria și Tudose Ion
05.10.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,6097 Ha de către Dragomir Ecaterina
05.10.2021