PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri 2021

Pentru solicitanții de teren în baza Legii 15 din 2003 în vederea construirii unei locuințe, proprietate personală(Situația terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale din intravilanul localității Tomșani)
05.01.2021
Consultare publică în vederea finalizării Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum național care traversează localitatea
13.01.2021
Anunț privind inițierea demersurilor pentru actualizarea PUG și RLU aferente comunei Tomșani, Județul Prahova
03.03.2021
Anunț privind organizarea unui examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani
15.04.2021
Raportul informării și consultării publicului la "Etapa de informare și consultare a publicului privind inițierea demersurilor pentru actualizarea PUG și RLU"
20.04.2021
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant
27.08.2021
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul organizat la data de 29.09.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani,
21.09.2021
Rezultatele probei scrise la concursul organizat la data de 29.09.7021. pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
29.09.2021
Rezultatele interviului la concursul organizat la data de 29.09.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
29.09.2021
REZULTATELE FINALE ale concursului organizat la data de 29.0 9.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei « inspector, clasa I, grad profesional debutant » la Compartimentul resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
29.09.2021
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul financiar-contabil, în data de 16.12.2021
15.11.2021
Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Tomșani-Consultare publică
22.11.2021
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional principal la Biroul financiar-contabil, în data de 27.12.2021
24.11.2021
Sf.Andrei 2021
30.11.2021
Sf.Nicolae 2021
06.12.2021
Rezultatele selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul financiar-contabil
09.12.2021
Anunț privind consultarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare
2021
Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul financiar-contabil
16.12.2021
Rezultatele interviului la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul financiar-contabil
16.12.2021
Rezultate finale la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul financiar-contabil
16.12.2021
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul organizat la data de 27.12.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional principal» la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani
16.12.2021
Anunț privind plata impozitelor și taxelor locale
20.12.2021
Rezultatele probei scrise la concursul organizat la data de 27.12.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional principal» la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
27.12.2021
Rezultatele interviului la concursul organizat la data de 27.12.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional principal» la Birouil financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
27.12.2021
REZULTATELE FINALE ale concursului organizat la data de 27.12.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei « inspector, clasa I, grad profesional principal » la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
27.12.2021