PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Până pe 6 martie 2016, documentația tehnică aferenta Planului urbanistic zonal, poate fi conultată la sediul Primăriei comunei Tomșani

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)