PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri A fost dat Ordinul de Începere a lucrărilor pentru obiectivul "Înființare și dotare grădinița" din comuna Tomșani, județul Prahova

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)