PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Cultură

Căminele Culturale sunt amplasate în satele Tomșani și Loloiasca și își propun să contribuie la educarea și formarea copiilor, tinerilor și adulţilor prin mijloace specifice domeniului cultural artistic și ale educaţiei non- formale. Principalul obiect de activitate îl constituie organizarea acţiunilor cultural-artistice, educative, de informare și de divertisment.

La căminele culturale au loc și spectacole ocazionate de serbările școlare sau alte manifestări organizate de instituţiile de învăţământ din comună. De asemenea, aici funcționeayă și un spațiu de joacă dotat special pentru copii.

În comuna Tomșani funcţionează și o bibliotecă publică, care asigură și servicii educative pentru copii. Biblioteca este deservită de un angajat bibliotecar. Numărul de volume de care dispune biblioteca din comună este de 11.300, aceasta având un număr de 436 cititori în anul 2014. Aceștia din urmă, au împrumutat în decursul a 12 luni un număr de 436 de volume.
Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)