PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Anunț pentru atribuirea contractelor de închiriere pentru tipurile de pășune, proprietate privată a Comunei Tomșani

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)