PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 2.4912 Ha de către Dumitru Cristian și Croitor Valeria

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)