PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri REZULTATELE FINALE ale examenului organizat la data de 20.11.2023 (proba scrisă) pentru promovarea în gradul profesional imediat următor celui deţinut, ,,Inspector, clasa I, grad profesional superior" la Compartimentul Cadastru şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani , judeţul Prahova

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)