PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Carieră

Raport final al concursului organizat la data de 15.05.2024 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiilor publice « Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent » la Compartimentul Achiziţii publice şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant » la Compartimentul Cadastru şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova.
Rezultatele probei scrise ale concursului organizat la data de 15.05.2024 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiilor publice « Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent » la Compartimentul Achiziţii publice şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant » la Compartimentul Cadastru şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova.
Baremele de corectare la proba scrisa din data de 15.05.2024 pentru functiile publice: consilier achizitii publice, grad profesional asistent la Compartimentul Achizitii publice si inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Cadastru si Urbanism.
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul organizat la data de 15.05.2024 pentru ocuparea funcţiilor publice« Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent» la Compartimentul Achiziţii Publice şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul Cadastru şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent la compartimentul achiziții publice și inspector clasa I, grad profesional debutant la compartimentul cadastru și urbanism.
REZULTATELE FINALE ale examenului organizat la data de 20.11.2023 (proba scrisă) pentru promovarea în gradul profesional imediat următor celui deţinut, ,,Inspector, clasa I, grad profesional superior" la Compartimentul Cadastru şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani , judeţul Prahova.
Rezultatele probei interviului ale examenului organizat în data de 20.11.2023 pentru promovarea în gradul profesional imediat următor celui deţinut, ,,Inspector, clasa I, grad profesional superior" la Compartimentul Cadastru şi Urbanism al funcţionarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani , judeţul Prahova.
Rezultatele probei scrise ale examenului organizat în data de 20.11.2023 pentru promovarea în gradul profesional imediat următor celui deţinut ,,Inspector, clasa I, grad profesional superior" la Compartimentul Cadastru şi Urbanism al funcţionarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani , judeţul Prahova
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul organizat la data de 20.11.2023 pentru promovarea în gradul profesional imediat următor celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova.
Anunț privind organizarea unui examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarul public de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova, de la inspector clasa I grad profesional principal la inspector clasa 1 grad profesional superior, Compartimentul Cadastru şi Urbanism.
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul organizat la data de 10.10.2023 pentru ocuparea funcţiilor publice« Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent» la Compartimentul Achiziţii Publice şi « Inspector, clasa[, grad profesional debutant» la Compartimentul Cadastru şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani
Anunț privind anulearea concursului pentru funcţia publică de execuţie “inspector clasa I, grad profesional debutant”
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de "Inspector, clasa I, grad profesional debutant" la Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova
Raport final al concursului inspector clasa I, grad profesional asistent la Biroul Financiar-Contabil
REZULTATELE FINALE ale concursului organizat la data de 05.05.2023 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei « Inspector, clasa I, grad profesional asistent » la Biroul Financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova
Rezultatul probei interviului la concursul organizat la data de 05.05.2023 pentru ocuparea funcţiilor publice « Inspector, clasa I, grad profesional asistent» la Biroul Financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova
Rezultatele probei scrise la concursul organizat la data de 05.05.2023 pentru ocuparea funcţiei publice « Inspector, clasa I, grad profesional asistent» la Biroul Financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova
Anunț privind organizarea unui concurs de ocupare a unei funcţii publice de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată, cu durată nornală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână, a funcţiei publice de "Inspector, clasa I, grad profesional asistent" la Biroul FinanciarContabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani
Rezultate finale la concursul organizat la data de 21.07.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice« Inspector, clasa I, grad profesional asistent» la Compartimentul Agricultură şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul Monotorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani.
Rezultatele probei interviului la concursul organizat la data de 21.07.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice« Inspector, clasa I, grad profesional asistent» la Compartimentul Agricultură şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul Monotorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani.
Rezultatele probei scrise la concursul organizat la data de 21.07.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice« Inspector, clasa I, grad profesional asistent» la Compartimentul Agricultură şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul Monotorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani.
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul organizat la data de 21.07.2022 pentru ocuparea funcţiilor publice« Inspector, clasa I, grad profesional asistent» la Compartimentul Agricultură şi « Inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul Monotorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani.
REZULTATELE FINALE ale concursului organizat la data de 27.12.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei « inspector, clasa I, grad profesional principal » la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova.
Rezultatele interviului la concursul organizat la data de 27.12.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional principal» la Birouil financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova.
Rezultatele probei scrise la concursul organizat la data de 27.12.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional principal» la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova.
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul organizat la data de 27.12.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional principal» la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani.
Rezultate finale la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul financiar-contabil.
Rezultatele interviului la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul financiar-contabil.
Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul financiar-contabil.
Rezultatele selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul financiar-contabil.
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional principal la Biroul financiar-contabil, în data de 27.12.2021.
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante de Inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul financiar-contabil, în data de 16.12.2021.
REZULTATELE FINALE ale concursului organizat la data de 29.0 9.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei « inspector, clasa I, grad profesional debutant » la Compartimentul resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova.
Rezultatele interviului la concursul organizat la data de 29.09.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova.
Rezultatele probei scrise la concursul organizat la data de 29.09.7021. pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova.
Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul organizat la data de 29.09.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Compartimentul resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani
Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant.
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacantă de "consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal" la Compartimentul achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova
Pe 7 martie 2018, va avea loc un concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de referent gradul IA cu studii superioare
Concurs organizat de Poșta Română pentru ocuparea unui post de factor postal distribuitor rural în cadrul ghișeului Tomșani
Concurs în vederea ocupării postului vacant de inspector de specialitate debutant
Condițiile de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante "inspector clasa I, grad profesional asistent" la Compartimentul Cadastru și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova
Condiții de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de executie vacante Inspector clasa I debutant la Compartimentul financiar-contabil
Condițiile de participare la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante - polițist local clasa a III-a grad profesional asistent și polițist local clasa a III-a grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova
Condiții de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante "inspector clasa I, grad profesional debutant" la compartimentul Agricultură
Pe 21 aprilie 2016, la sediul Primăriei Tomșani, va avea loc proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional
În data de 10 decembrie 2015, la sediul O.J.P. Prahova din Ploiești, Piața Victoriei, nr.8, va avea loc un concurs deschis pentru ocuparea unui post de oficiant rural cu jumătate de normă la G.E.R. Tomșani
În data de 10 decembrie 2015, la sediul O.J.P. Prahova din Ploiești, strada Victoriei, nr.8, va avea loc un concurs deschis pentru ocuparea unui post vacant de factor poștal distribuitor rural la G.E.R. Tomșani
Pe 25 noiembrie 2015, va avea loc un concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant, pentru microbuzul școlar
Concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție, șofer pentru microbuz școlar
În data de 25 septembrie 2015, va avea loc un concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție de GUARD
Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție "referent de specialitate, clasa II debutant" la Compartimentul Agricultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomșani, Județul Prahova
Pe 18 decembrie 2014, va avea loc un concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante la Compartimentul agricultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova
Concurs pentru ocuparea unui număr de 3 funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomșani
Concurs pentru ocuparea unui număr de 4 funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova
Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițist local clasa III, grad profesional principal
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant-impozite și taxe