PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Documente necesare urbanism

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor
Documente necesare emiterii autorizației de construire
Documente necesare emiterii certificatului de urbanism
Documente necesare pentru autorizația de desființare
Etapele necesare realizării lucrărilor de construcții
Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism
Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism
Cerere pentru emiterea autorizației de construire sau desființare
Anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire sau desființare
Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire sau desființare
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (F. 13)
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (F.14)
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (F. 15)
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (F. 16)