PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Rezultatele interviului la concursul organizat la data de 27.12.2021 pentru ocuparea funcţiei publice « inspector, clasa I, grad profesional principal» la Birouil financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)