PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Anunț de atribuire a contractului de închiriere a unui spațiu din clădirea adminsitrativă din satul Magula, în vederea desfășurării de activități de curierat

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)