PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Întocmire PUZ pentru introducere teren în intravilan-zonă dotări tehnico-edilitare

1
Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)