PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Licitație publică privind concesionarea unui teren în suprafață de 530 m.p., număr cadastral 23535, situat în intravilanul satului Loloiasca

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)