PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Direcții de acțiune

Una din problemele zonelor rezidenţiale noi este reprezentată de lipsa reţelei de apă potabilă și gaze, fiind astfel necesară extinderea acestor reţele în toate zonele rezidenţiale.

De asemenea, extinderea reţelelor tehnico-edilitare trebuie însoţită de modernizarea infrastructurii rutiere, prin realizarea/reabilitarea covorului asfaltic, dar și lărgirea unora dintre drumurile existente.

Extinderea și dezvoltarea armonioasă a comunei Tomșani se poate realiza prin respectarea unui plan de dezvoltare (PUG), întocmit și aprobat de Consiliul Local al localităţii.

Dezvoltarea spaţială și economică necesită modernizarea infrastructurii de transport, atât prin reabilitarea drumurilor existente cât și dezvoltarea transportului în comun, prin includerea unor noi linii de transport în comun și mărirea frecvenţei acestora.

În actualul context pandemic, presiunea este mai mare asupra resurselor comunei, iar odată depășită capacitatea de suport a acestora confortul și bunăstarea locuitorilor ar putea avea mult de suferit.

Este necesară o rațională adaptare a infrastructurii la noile caracteristici urbanistice ale localităţii: modernizarea străzilor conform noilor valente ale traficului, creșterea gradului de supraveghere și îmbunătăţirea siguranței publice (sisteme de supraveghere, dezvoltarea si modernizarea iluminatului public), amenajarea spaţiilor verzi, de recreere și agrement, care deși nu pot crește proporțional cu suprafața construită cum ar fi ideal, trebuie să ţină ritmul cu viteza de dezvoltare.

Condiţii de locuire

99% dintre locuitorii intervievaţi, în cadrul Sondajului de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a localităţii, locuiesc la casă.

Majoritatea respondenţilor se declară mulţumiţi și foarte mulţumiţi de aspectul clădirilor și de suficienţa spaţiului din locuinţa actuală.

Peste 20% dintre respondenţi nu se declară nici mulţumiţi, dar nici nemulţumiţi faţă de rezistenţa clădirilor și termoizolarea acestora.