PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Prezentare

Bogăția pământului românesc, admirabilă să înzestreze cu tot ce e necesar vieții omenești a făcut ca el să fie necontenit locuit, din cele dintâi timpuri ale preistoriei și până astăzi.

Înființarea comunei Tomșani se pierde undeva în negura timpurilor, fără a se cunoaște cu precizie data când a fost înființată , ceea ce însă se poate admite în mod cert este că această comună dăinuie de aproximativ cinci sute de ani.

Această afirmație o facem pe baza unor mărturii verbale ale bătrânilor din sat, care își întemeiază spusele pe cele auzite din bătrâni.

Denumirea comunei Tomșani vine de la numele căpitanului Tomșa. Acesta era un căpitan, care conducea o oaste română din timpul lui Mihai Viteazul. El era ajutat de un pâlc al Cazacilor Ucrainieni și a dus lupte împotriva turcilor. O poarte din acești ostași au rămas pe acest teritoriu, au întemeiat o așezare de bordeie căreia i-au dat denumirea de Tomșani, după numele fostului lor căpitan.

La satul astfel înființat, cu trecerea anilor, s-au mai adăugat alte trei sate: Măgula, Sătucu(Crâng), Loloioasca.

Localizare

Comuna Tomșani este situată în partea de sud-est a județului Prahova, la începutul Câmpiei Bărăganului. Ocupă o suprafața de 44,56 kmA², ceea ce reprezintă 0,94% din suprafața totală a județului. Comuna este situată la 25 km față de municipiul Ploiești, orașul de reședință al județului Prahova și este localizată la 44A° 95' latidudine nordică și 26A° 28' longitudine estică.

Comuna Tomșani este compusă din patru localități:    Tomșani - reședință administrativă,
    Loloiasca,
    Sătucu,
    Magula.

Teritoriul administrativ al comunei Tomșani se învecinează:

    la Nord – cu comuna Ceptura și orașul Urlați,
    la Sud – cu comunele Albești Paleologu și Drăgănești,
    la Est – cu comuna Colceag,
    la Vest – cu comuna Albești Paleologu și orașul Urlați.

Cadrul natural

Comuna Tomșani se întinde la extremitatea de sud a zonei premontane; așezarea constituie o zonă de tranzit între poalele dealului și începutul Câmpiei Bărăganului, cu altidudinea de 90 - 120 m.

Clima

Clima este temperat continentală de silvostepă, cu veri foarte calde și uscate, ploi nu prea abundente ce cad adeseori ca averse, ierni reci, uneori cu viscole puternice, cu frecvente perioade de încălzire care provoacă discontinuități repetate în stratul de zăpadă.

Temperatura medie anuală variază între de 8°C și 11°C, în sezonul rece fiind de -3°C și -5°C, iar în sezonul cald variază între 18 - 23°C.

Precipitații atmosferice medii anuale prezintă valori cuprinse între 500 mm și 700 mm.

Apa

Teritoriul comunei se încadrează în bazinul hidrografic al pârâului Călmățui, pârâu care este mai bogat în apă primăvara și toamna, vara fiind de multe ori secat. Pârâul Călmățui după ce străbate satele Tomșani și Magula se varsă în cele două bălți de la Magula în suprafață de 18,6 hectare luciu de apă.

Solul

Zona Tomșani se încadrează în zona solurilor cernoziomice, soluri care favorizează culturile agricole.

Flora și fauna

Vegetația spontană aparține zonei de silvostepă, cu pajiști stepice fiind reprezentată de următoarele plante: traista ciobanului, părul ursului, coada calului, coada șoricelului, ciuboțica cucului, piciorul cocoșului, sulfina, sânzeana, cimbrișorul, lumânărica, etc.

Fauna întâlnită în zonă este cea specifică zonei de silvostepă. Elementele faunistice mai răspândite sunt: popândăul, șoarecele de câmp, hârciogul, iepurele de câmp, etc. Păsările sunt prezente prin: ciocârlia, prepelița, etc.

Resurse

Resursele pe care se bazează potențialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, pășuni, fânețe, păduri, produse animaliere și vegetale).