PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Introducere teren în intravilan (71302 m.p.) pentru zona mixtă:unități agrozootehnice și unități industriale și depozite (SSTUD=75005 m.p.)

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)