PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul organizat la data de 20.11.2023 pentru promovarea în gradul profesional imediat următor celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomsani, judeţul Prahova

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)