PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Obligativitatea înscrierii în registrul Primăriei a sistemelor individuale de epurare adecvate

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)