PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Pe 12 octombrie 2015, ora 14.00, la sediul Primăriei Comunei Tomșani, va avea loc o dezbatere publică privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova

Primaria comunei Tomşani, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, propune:
 
Organizarea dezbaterii publice privind proiectul de act normativ:
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Prahova

Initiatorul proiectului de hotarare-Primarul comunei Tomşani
                          
Dezbaterea publica va avea loc in data de 12.10.2015, ora 14:00, la sediul Primariei comunei Tomşani.

Proiectul de hotarare insotit de anexele aferente au fost afişate  la sediul Primariei comunei Tomşani,  în data de 01.10.2015.

Precizam totodata ca recomandarile pe marginea proiectului de hotarare se primesc la sediul Primariei Tomşani, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail: tomsani@prefecturaprahova.ro, pana  pe  data de 12.10.2015.

La sedinţa publică ce va avea loc la sediul Primariei Tomşani pentru dezbaterea publica a proiectelui de act normativ sunt invitati sa participe in limita locurilor disponibile din sala de consiliu a primariei toti cei interesati: cetateni, persoane fizice si juridice, organizatii ale societatii civile, organizatii neguvernamentale,  reprezentanti ai institutiilor publice interesate.

Persoanele interesate se pot inscrie in vederea luarii cuvantului in cadrul sedintei la sediul Primariei Tomşani – persoana de contact Dumitru Andreea Mădălina – Administrator Public,  telefon : 0244 237000, int.21. In vederea confirmarii participarii la sedinta publica, persoanele interesate se pot adresa persoanei de contact.
 


PRIMĂRIA COMUNEI TOMŞANI
PRIMAR
PELIN MIHAI FLORIN


Anunțul în original îl puteți vedea aici !

Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul PRAHOVA îl puteți vedea aici !

Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport, managementul și operarea facilităților de transfer/tratare/depozitare a deșeurilor municipal, în județul Prahova, îl puteți vedea aici !

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)