PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Licitație publică privind concesionarea unui teren în suprafață de 1209 m.p., număr cadastral 23534, situat în intravilanul satului Loloiasca

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)