PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Anunț negociere directă privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 530 m.p., număr cadastral 23535...

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)
Număr de telefon: 112