PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local în 2010

(01-2010) Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Banu Maria, următorul supleant din lista PNG-CD
Hotărâre privind semnalizarea cu lumină galbenă intermitentă a trecerii de pietoni din satul Loloiasca pe drumul E577(Biserică) și montarea unor benzi de cauciuc pentru reducerea vitezei pe drumul DJ 146 în dreptul Școlii și a Căminului Cultural Tomșani
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții
Hotărâre privind acordul pentru reducerea suprafeței de pășune din proprietatea privata a comunei Tomșani
Hotărâre privind aprobarea "Strategiei de dezvoltare locală a comunei Tomșani pentru perioada 2007-2013"
Hotărâre privind reamenajarea și întreținerea drumurilor locale, precum și a unor terenuri intravilane din patrimoniul comunei
Hotărâre privind propunerea Consiliului local Tomșani de acordare a calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind aprobarea funcționarii Școlii Loloiasca, județul Prahova, ca unitate de învățământ cu personalitate juridică
Hotărâre privind aprobarea "Planului de pază și ordine publică al comunei Tomsani, județul Prahova, pe anul 2010"
Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea curățeniei în comuna Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind aprobarea dezmembrării și alipirii de parcele la imobile proprietatea publică a comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind aprobarea preluării fara plată a unor bunuri din administrarea MAN în administrarea Consiliului local al comunei Tomșani
Hotărâre privind aprobarea ajustării tarifului pentru serviciul de salubrizare prestat persoanelor fizice de pe raza comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului local Tomșani în vederea cumpărării construcției Magazin Coop Loloiasca
(04-2010) Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Hotărâre privind exprimarea acordului de voință al Consiliului Local Tomșani cu privire la modificarea limitei administrativ-teritoriale a comunei Tomșani cu comuna Albești-Paleologu
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2010
Hotărâre privind aprobarea "Regulamentului serviciului public de salubrizare", a "Caietului de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare" și a "Contractului de prestări servicii de salubrizare pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice"
Hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare a suprafeței de 5.00 ha teren extravilan, aflat în proprietate privată a comunei Tomșani, în vederea desfășurării de activități economice
Hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare a terenului ocupat de construcțiile proprietatea S.C.Bellen Internațional Trading S.R.L., teren situat în intravilanul satului Loloiasca, în vederea desfășurării de activități economice
Hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului necesar amplasări unei stații de pompare a apei
Hotărâre privind comemorarea a 100 de ani de la moartea scriitorului și publicistului Alexandru Antemireanu
(07-2010) Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomșani și serviciilor publice înființate prin hotărâri ale consiliului local
(07-2010) Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2010
Hotărâre privind aprobarea propunerilor preliminare de extindere a intravilanului pentru noul Plan Urbanistic General al comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărâre privind organizarea licitației pentru concesionarea unor suprafețe de terenuri proprietate privată a comunei Tomșani, situate în intravilanul satelor Loloiasca și Sătucu, în vederea construirii de locuințe
Hotărâre privind retragerea concesiunii doamnei Ciocârlan Maria, pentru nerespectarea obligațiilor contractuale
Hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații la podul care face legătura dintre DS 264 și DC 188 în zona satului Tomșani
Hotărâre privind amenajarea grădiniței Loloiasca cu grupuri sanitare și încălzire cu centrală termică pe gaze
(10-2010) Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
(10-2010) Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2010
(10-2-2010) Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2010
Hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea nr.24 din 28.06.2010 privind aprobarea cumpărării terenului necesar amplasării unei stații de pompare a apei
Hotărâre privind aprobarea ajustării tarifului pentru serviciul de salubrizare prestat persoanelor fizice de pe raza comunei Tomșani, județul Prahova, ca urmare a majorării cotei TVA