PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local în 2017

Hotărârea 1 din 2017 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2015...
Hotărârea 2 din 2017 privind constatarea încetării mandatului de consilier al domnului Căpățână Ion-Valentin, înainte de expirarea duratei normale a acestuia...
Hotărârea 3 din 2017 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali și indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap grav, pentru anul 2017
Hotărârea 4 din 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul...
Hotărârea 5 din 2017 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă...
Hotărârea 6 din 2017 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru...
Hotărârea 7 din 2017 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr.4679 din 22.12.2004...
Hotărârea 8 din 2017 privind modificarea limitelor de proprietate și a suprafeței imobilului cu număr cadastral nr. 286...
Hotărârea 9 din 2017 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru doamna Potcoavă Floarea
Hotărârea 10 din 2017 privind exercitarea calității de ordonator terțiar de credite a domnului Țapu Iulian, directorul Școlii Gimnaziale...
Hotărârea 11 din 2017 privind modificarea Hotărârii nr.17 din 23.02.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare...
Hotărârea 12 din 2017 privind scoaterea din Inventar și din evidență contabilă...
Hotărârea 13 din 2017 privind propunerea Consilului Local Tomșani de acolordare a calificativului...
Hotărârea 14 din 2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 15 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați, pentru obiectivul "Înființare rețea de canalizare..."
Hotărârea 16 din 2017 privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil...
Hotărârea 17 din 2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cosma Marin...
Hotărârea 18 din 2017 privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat...
Hotărârea 19 din 2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit...
Hotărârea 20 din 2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit...
Hotărârea 21 din 2017 privind aprobarea ajustării tarifului pentru serviciul de salubrizare...
Hotărârea 22 din 2017 privind acceptarea de către Comuna Tomșani, județul Prahova, a unei sponsorizări din partea Direcției Silvice Prahova
Hotărârea 23 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare și dotare Școala Gimnazială..."
Hotărârea 24 din 2017 privind aprobarea Documentației de delegare a Serviciului Public de Salubrizare...
Hotărârea 25 din 2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2017...
Hotărârea 26 din 2017 privind Stabilirea sancțiunilor aplicabile săvârșirii unor contravenții...
Hotărârea 27 din 2017 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr.3012 din 21.05.2013...
Hotărârea 28 din 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.17 din 2016...
Hotărârea 29 din 2017 privind completarea HCL 26 din 27.03.2017...
Hotărârea 30 din 2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 31 din 2017 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2016
Hotărârea 32 din 2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului...
Hotărârea 33 din 2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului...
Hotărârea 34 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea...
Hotărârea 35 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
Hotărârea 36 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
Hotărârea 37 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
Hotărârea 38 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
Hotărârea 39 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
Hotărârea 40 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
Hotărârea 41 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
Hotărârea 42 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
Hotărârea 43 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
Hotărârea 44 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...
Hotărârea 45 din 2017 privind aprobarea alipirii de parcele la un imobil...
Hotărârea 46 din 2017 privind aprobarea Regulamentului de înregistrare a vehiculelor nesupuse înmatriculării...
Hotărârea 47 din 2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții...
Hotărârea 48 din 2017 privind "Aprobarea PUZ - Introducere teren în intravilan..."
Hotărârea 49 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Construire conductă..."
Hotărârea 50 din 2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare..."
Hotărârea 51 din 2017 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului nr.2606 din 2006 de delegare a gestiunii...
Hotărârea 52 din 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și...
Hotărârea 53 din 2017 privind aprobarea bugetului final al proiectului "Înființare și dotare grădiniță..."
Hotărârea 54 din 2017 privind aprobarea solicitării de acordare a Scrisorii de garanție în vederea obținerii avansului pentru...
Hotărârea 55 din 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani...
Hotărârea 56 din 2017 privind modificarea cuantumului chiriei pentru spațiul...
Hotărârea 57 din 2017 privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul HCL 77 și 85 din 2016...
Hotărârea 58 din 2017 privind atribuirea prin achiziție directă a contractului de servicii de salubrizare...
Hotărârea 59 din 2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 60 din 2017 privind modificarea HCL 23 din 2017...
Hotărârea 61 din 2017 privind modificarea HCL 15 din 2017...
Hotărârea 62 din 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani...
Hotărârea 63 din 2017 privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu județul Prahova...
Hotărârea 64 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul...
Hotărârea 65 din 2017 privind aprobarea unor măsuri de administrare a imobilului...
Hotărârea 66 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Desființare construcție..."
Hotărârea 67 din 2017 privind aprobarea măsurilor organizatorice pentru desfășurarea manifestării...
Hotărârea 68 din 2017 privind rectificarea bugetului local...
Hotărârea 69 din 2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului...
Hotărârea 70 din 2017 privind modificarea HCL 39 din 2016...
Hotărârea 71 din 2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra unor terenuri...
Hotărârea 72 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință...
Hotărârea 73 din 2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Tomșani în Consiliul de Administrație...
Hotărârea 74 din 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tomșani în Comisia pentru evaluarea...
Hotărârea 75 din 2017 privind aprobarea extinderii rețelei de alimentare cu energie electrică...
Hotărârea 76 din 2017 privind rectificarea bugetului local...
Hotărârea 77 din 2017 privind transformarea unui post contractual vacant din cadrul aparatului de specialitate...
Hotărârea 78 din 2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 79 din 2017 pentru modificarea HCL 63 din 2017...
Hotărârea 80 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparații curente și dotări..."
Hotărârea 81 din 2017 privind rectificarea bugetului local...
Hotărârea 82 din 2017 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere...
Hotărârea 83 din 2017 privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil proprietate publică a comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 84 din 2017 privind includerea unor drumuri de interes local în Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 85 din 2017 privind aprobarea unor măsuri necesare pentru realizarea obiectivelor de investiții...
Hotărârea 86 din 2017 pentru modificarea HCL 52 din 2017..
Hotărârea 87 din 2017 privind rectificarea bugetului local...
Hotărârea 88 din 2017 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018 la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 89 din 2017 privind aprobarea casării unor bunuri mobile...
Hotărârea 90 din 2017 privind înființarea unui post contractual de execuție de referent gradul I A cu studii superioare...