PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor din 2020

Hotărârea 1 din 2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2020
Hotărârea 2 din 2020 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali și indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap grav, pentru anul 2020
Hotărârea 3 din 2020 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență...
Hotărârea 4 din 2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contratual din cadrul Primăriei...
Hotărârea 5 din 2020 privind propunerea Consiliului Local Tomșani de acordare a calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale...
Hotărârea 6 din 2020 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul nr.259 din 18.02.2019 și acordarea mandatului special pentru votarea acestuia...
Hotărârea 7 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 8 din 2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023
Hotărârea 9 din 2020 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative...
Hotărârea 10 din 2020 privind schimbarea destinației unei părți din imobilul în care a funcționat grădinița Magula...
Hotărârea 11 din 2020 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr.15 din 2003 domnului...
Hotărârea 12 din 2020 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Tomșani...
Hotărârea 13 din 2020 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii 15 din 2003 domnului...
Hotărârea 14 din 2020 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea...
Hotărârea 15 din 2020 privind trecerea din domeniul public al comunei Tomșani în domeniul privat al comunei Tomșani...
Hotărârea 16 din 2020 privind punerea la dispoziția proiectului "Execuție rețele de alimentare cu apă și canalizare în..."
Hotărârea 17 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2020
Hotărârea 18 din 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Desființare Corp C3..."
Hotărârea 19 din 2020 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.8121 din 21.11.2019 încheiat între Comuna Tomșani și SC RCS&RDS SA
Hotărârea 20 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 21 din 2020 privind înființarea serviciului social de zi -Centru de zi pentru copii Tomșani și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului
Hotărârea 22 din 2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani și aprobarea Organigramei,...
Hotărârea 23 din 2020 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului cu număr cadastral 23585 în suprafață de 874 metri pătrați
Hotărârea 24 din 2020 privind efectuarea evaluării terenului în suprafață de 1000 mp situat în intravilanul satului Loloiasca...
Hotărârea 25 din 2020 privind aprobarea actualizării tarifului pentru apa potabilă și canalizare și acordarea mandatului...
Hotărârea 26 din 2020 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Surlaru Mihail
Hotărârea 27 din 2020 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Oprea Costinel-Cornel
Hotărârea 28 din 2020 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 20070 în suprafață de 1000mp...
Hotărârea 29 din 2020 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală doamnei Zidărescu Elena-Andreea
Hotărârea 30 din 2020 privind asocierea comunei Tomșani cu județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public-Asfaltare drumuri sătești în comuna Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 31 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2020
Hotărârea 32 din 2020 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală doamnei Popa Claudia
Hotărârea 33 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020
Hotărârea 34 din 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții-Execuția de trotuare și elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului județean 146...
Hotărârea 35 din 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții-Alimentare cu energie electrică subzona mixtă echipamente publice, servicii, comerț,...
Hotărârea 36 din 2020 privind aprobarea achiziționării de echipamente IT mobile de tip tabletă, abonament lunar la internet...
Hotărârea 37 din 2020 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr.15 din 2003 domnului Chirilescu Benone-Constantin
Hotărârea 38 din 2020 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Encună Cosmin-Georgian
Hotărârea 39 din 2020 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală doamnei Brașoveanu Maria-Reli
Hotărârea 40 din 2020 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Colcigeanu Georgian-Cătălin
Hotărârea 41 din 2020 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Stanciu Constantin
Hotărârea 42 din 2020 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Manolache Viorel
Hotărârea 43 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2020
Hotărârea 44 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
Hotărârea 45 din 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tomșani, județul Prahova, pentru mandatul 2020-2024
Hotărârea 46 din 2020 privind alegerea viceprimarului comunei Tomșani, județul Prahova, pentru mandatul 2020-2024
Hotărârea 47 din 2020 privind modificarea Hotărârii nr.36 din 11.09.2020 privind aprobarea achiziționării de echipamente IT mobile de tip tabletă...
Hotărârea 48 din 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Tomșani în Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale Prof.Dinu Mihail-Dan...
Hotărârea 49 din 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Tomșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității...
Hotărârea 50 din 2020 privind aprobarea proiectului "Achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă și abonament lunar la internet..."
Hotărârea 51 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2020
Hotărârea 52 din 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021 la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova
Hotărârea 53 din 2020 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală doamnei Oproiu Elena-Georgiana
Hotărârea 54 din 2020 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Marin Ion-Mădălin
Hotărârea 55 din 2020 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Grosu Daniel
Hotărârea 56 din 2020 privind desemnarea reprezentanților Comunei Tomșani în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova
Hotărârea 57 din 2020 privind desemnarea reprezentanților Comunei Tomșani în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova
Hotărârea 58 din 2020 privind transmiterea în administrare către Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a unui spațiu pentru desfășurarea activității Postului de Poliție Tomșani