PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate de Consiliul Local în 2023

42 23.05.2023 23.05.2023 Hotărârea 42 din 2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea de canalizare în satul Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
41 23.05.2023 23.05.2023 Hotărârea 41 din 2023 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Tomşani pe anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
40 23.05.2023 23.05.2023 Hotărârea 40 din 2023 privind aprobarea preţului de vânzare, recalculat, al capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice rezultate în urma realizării investiţiei "Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
39 23.05.2023 23.05.2023 Hotărârea 39 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
38 23.05.2023 23.05.2023 Hotărârea 38 din 2023 privind aderarea Comunei Tomşani, judeţul Prahova, ca membru la Parteneriatul de Dezvoltare Durabilă ŢINUTURILE BUDUREASCA (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
37 08.05.2023 08.05.2023 Hotărârea 37 din 2023 privind delegarea gestiunii Serviciului public de canalizare al comunei Tomşani, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
36 08.05.2023 08.05.2023 Hotărârea 36 din 2023 privind inventarierea în domeniul public al comunei Tomsani a obiectivului de investitii ,,Înfiinţare reţea canalizare, comuna Tomşani: judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
35 08.05.2023 08.05.2023 Hotărârea 35 din 2023 privind aprobarea documentatiei tehnice - Proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Executia de trotuare si elemente de scurgere a apelor de-alungul drumului judetean 146, comuna Tomsani, judetul Prahova", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „ Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
34 25.04.2023 25.04.2023 Hotărârea 34 din 2023 privind participarea Comunei Tomşani, judeţul Prahova la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanţat din "Fondul pentru mediu", cât şi a aprobării depunerii cererii de finanţare şi a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Comuna Tomşani (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
33 25.04.2023 25.04.2023 Hotărârea 33 din 2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în Comuna Tomsani, Judeţul Prahova - etapa II" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
32 25.04.2023 25.04.2023 Hotărârea 32 din 2023 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 20837 în suprafaţă de 1007 mp intravilan sat Loloiasca, concesionat pentru construirea unei locuinţe, domnului Bratu Valentin, proprietarul construcţiei (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
31 25.04.2023 25.04.2023 Hotărârea 31 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
30 25.04.2023 25.04.2023 Hotărârea 30 din 2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 45 din 28.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tomşani, judeţul Prahova, pentru mandatul 2020-2024 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
29 25.04.2023 25.04.2023 Hotărârea 29 din 2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea generală a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
28 25.04.2023 25.04.2023 Hotărârea 28 din 2023 privind aprobarea dezmembrării imobiJului-teren cu număr cadastral 23733 situat în intravilanul satului Tornşani, comuna Tomşani, judeţul Prahova, proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
27 25.04.2023 25.04.2023 Hotărârea 27 din 2023 privind închirierea prin atribuire directă a pajiştilor proprietate privată a Comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
26 30.03.2023 30.03.2023 Hotărârea 26 din 2023 privind iniţierea procedurilor în vederea achiziţionării de către Comuna Tomşani a căminelor pentru branşamente la sistemul de canalizare (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
25 30.03.2023 30.03.2023 Hotărârea 25 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
24 30.03.2023 30.03.2023 Hotărârea 24 din 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii comunale "Alexandru Antemireanu" Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
23 30.03.2023 30.03.2023 Hotărârea 23 din 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrului cultural Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
22 30.03.2023 30.03.2023 Hotărârea 22 din 2023 privind trecerea din domeniul public al comunei Tomşani în domeniul privat al comunei Tomşani a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
21 06.03.2023 06.03.2023 Hotărârea 21 din 2023 privind participarea Comunei Tomşani, judeţul Prahova la proiectul ,,PH BIBLIOHUB" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
20 28.02.2023 28.02.2023 Hotărârea 20 din 2023 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe anul 2022 şi a propunerilor de casare a bunurilor degradate, uzate tizic şi moral (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
19 28.02.2023 28.02.2023 Hotărârea 19 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşanil, judeţul Prahova pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024-2026 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
18 28.02.2023 28.02.2023 Hotărârea 18 din 2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani Jpe anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
17 28.02.2023 28.02.2023 Hotărârea 17 din 2023 privind transformarea unor funcţii publice din Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
16 28.02.2023 28.02.2023 Hotărârea 16 din 2023 privind rezilierea Contractului de concesiune înregistrat sub nr . 3480 din 17.05.2019 încheiat între Comuna Tomşani şi Constantin Samir, având ca obiect Balta Magula II în suprafaţă de 11,67 ha (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
15 28.02.2023 28.02.2023 Hotărârea 15 din 2023 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI A UNITĂŢILOR CONEXE DIN LOCALITATEA TOMŞANI" în cadrul în cadrul PNRR-Componenta Cl 5 şi a cheltuielilor aferente acestui proiect (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
14 28.02.2023 28.02.2023 Hotărârea 14 din 2023 privind validarea inventarului terenurilor disponibile din intravilanul comunei Tomşani, proprietate privată a Comunei Tomşani, pentru punerea în aplicarie a Legii nr. 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală (

Hotărâre PDF!

)
Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
13 28.02.2023 28.02.2023 Hotărârea 13 din 2023 privind inventarierea în domeniul public al comunei Tomşani a obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie apă în satul Loloiasca, comuna Tomşani , judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
12 31.01.2023 31.01.2023 Hotărârea 12 din 2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024-2026 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
11 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 11 din 2023 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Banu Alexandru-Valentin (

Hotărâre PDF!

)
Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
10 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 10 din 2023 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului Ioniţă Adrian-Valentin (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
9 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 9 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
8 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 8 din 2023 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
7 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 7 din 2023 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
6 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 6 din 2023 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
5 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 5 din 2023 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Tomşani şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia până la data de 31.12.2024 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
4 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 4 din 2023 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2023-2024, la nivelul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
3 26.01.2023 26.01.2023 Hotărârea 3 din 2023 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului c consilier local al domnului Preda Ştefan, la data de 16.01.2023, data decesului şi vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
2 06.01.2023 06.01.2023 Hotărârea 2 din 2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din bugetul local pe anul 2022, din excedentul bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova al anilor precedenţi şi acoperirea temporară a golurilor de casă În anul curent din excedentul bugetului local al anilor precedenţi (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
1 06.01.2023 06.01.2023 Hotărârea 1 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin