PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate de Consiliul Local în 2022

93 27.12.2022 27.12.2022 Hotărârea 93 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului ADAM FLORIN-CĂTĂLIN (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
92 27.12.2022 27.12.2022 Hotărârea 92 din 2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2023 la nivelul Comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
91 15.12.2022 15.12.2022 Hotărârea 91 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
90 19.12.2022 19.12.2022 Hotărârea 90 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
89 15.12.2022 15.12.2022 Hotărârea 89 din 2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 74 din 31.10.2022 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Tomşani„ aprobat prin Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 3 din 30.1.2013 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
88 07.12.2022 07.12.2022 Hotărârea 88 din 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
87 07.12.2022 07.12.2022 Hotărârea 87 din 2022 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
86 29.11.2022 29.11.2022 Hotărârea 86 din 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea generală a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea Comunei Măgurele, judeţul Prahova, ca membru al asociaţiei (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
85 29.11.2022 29.11.2022 Hotărârea 85 din 2022 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în vederea implementării proiectului "HUB de servicii MMSS- S11 MMSS", cod SMIS 130963 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
84 29.11.2022 29.11.2022 Hotărârea 84 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
83 15.12.2022 15.12.2022 Hotărârea 83 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizaţi, pentru obiectivul de investiţii "Execuţia de trotuare şi elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului judeţean 146, comuna Tomşani, jueţul Prahova" şi asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional "Anghel Saligny" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
82 11.11.2022 11.11.2022 Hotărârea 82 din 2022 privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei doamnei Ion Mariana (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
81 11.11.2022 11.11.2022 Hotărârea 81 din 2022 privind inventarierea în domeniul privat al comunei Tomşani a construcţiei ,,Clădire vestiare teren sport sat Magu la" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
80 11.11.2022 11.11.2022 Hotărârea 80 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
79 11.11.2022 11.11.2022 Hotărârea 79 din 2022 privind aprobarea asocierii Comunei Tomşani cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public „Extindere reţea distribuţie apă, comuna Tomşani, sat Loloiasca, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
78 31.10.2022 31.10.2022 Hotărârea 78 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei ŢIGĂU ELENA-LUMINIŢA (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
77 31.10.2022 31.10.2022 Hotărârea 77 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului POP A LAURENŢIU-MARIAN (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
76 31.10.2022 31.10.2022 Hotărârea 76 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului IORGA MARIAN (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
75 31.10.2022 31.10.2022 Hotărârea 75 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei TUDORACHE MARI-MONALISA (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
74 31.10.2022 31.10.2022 Hotărârea 74 din 2022 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Tomşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 3 din 30.01.2013 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
73 31.10.2022 31.10.2022 Hotărârea 73 din 2022 privind acordarea unui mandat special cu drept de vot reprezentantului comunei Tomşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară "Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
72 31.10.2022 31.10.2022 Hotărârea 72 din 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea generală a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea comunei Plopu, judeţul Prahova, ca membru al asociaţiei (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
71 31.10.2022 31.10.2022 Hotărârea 71 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
70 11.10.2022 14.10.2022 Hotărârea '70 din 2022 privind aprobarea preţului de vânzare a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice rezultate în urma investiţiei „Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
69 11.10.2022 11.10.2022 Hotărârea 69 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
68 27.09.2022 30.09.2022 Hotărârea 68 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului OPREA COSTINEL CORNEL (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
67 27.09.2022 30.09.2022 Hotărârea 67 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului Sălcianu Cristi Iulian (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
66 27.09.2022 30.09.2022 Hotărârea 66 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 domnului STANCIU FLORENTIN (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
65 27.09.2022 30.09.2022 Hotărârea 65 din 2022 privind inventarierea în domeniul public al comunei Tomşani a obiectivului de investiţii „ Extindere reţea distribuţie apă în comuna Tomşani satele Sătucu, Tomşani şi Magu la, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
64 27.09.2022 30.09.2022 Hotărârea 64 din 2022 privind îndreptare eroare materială strecurată în cuprinsul art. 2 din Hotărârea Consiliului local al comunei Tomşani, judeţu) Prahova nr. 39 din 08.07.2014 privind însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tomşani, judeţul Prahova (

Hotărâre PDF!

)
Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
63 27.09.2022 30.09.2022 Hotărârea 63 din 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea generală a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea Oraşului Boldeşti - Scăeni, judeţu) Prahova, ca membru al asociaţiei (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
62 27.09.2022 30.09.2022 Hotărârea 62 din 2022 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
61 27.09.2022 30.09.2022 Hotărârea 61 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
60 27.09.2022 30.09.2022 Hotărârea 60 din 2022 privind aprobarea implementarea proiectului „Achiziţie utilaje pentru dotarea Compartimentului întreţinere, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
59 27.09.2022 30.09.2022 Hotărârea 59 din 2022 privind aprobarea realizării investiţiei "Construire teren minifotbal în satul Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului (

Hotărâre PDF!

)
Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
58 27.09.2022 30.09.2022 Hotărârea 58 din 2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Tomşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Şcoala gimnazială „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomşani, pentru anul şcolar 2022-2023 (

Hotărâre PDF!

)
Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
57 27.09.2022 30.09.2022 Hotărârea 57 din 2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Tomsani in Consiliul de administratie al scolii gimnaziale ,,Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomsani, judetul Prahova, pentru anul scolar 2022-2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
56 31.08.2022 31.08.2022 Hotărârea 56 din 2022 privind aprobarea transferului prin contract de vânzare-cumpărare către Distribuţie Energie Electrică România SA, a capacităţilor energetice de distribuţie a energiei electrice rezultate în urma investiţiei „Extindere reţea electrică în cartierul de locuinţe nou înfiinţat în satul Sătucu, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
55 31.08.2022 31.08.2022 Hotărârea 55 din 2022 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare moderată a clădirii sediului administrativ al Consiliului Local Tomşani pentru a îmbunătăţii serviciile publice prestate şi eficientizare energetică" în cadrul în cadrul PNRR-Componenta C10 -Fondul Local  şi a cheltuielilor aferente acestui proiect (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
54 24.08.2022 27.08.2022 Hotărârea 54 din 2022 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 20512 în suprafaţă de 800 mp intravilan sat Loloiasca, concesionat pentru centru multifuncţional prestări servicii, domnului Mihai Geani, proprietarul construcţiei (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
53 24.08.2022 27.08.2022 Hotărârea 53 din 2022 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 22100 în suprafaţă de 1056 mp intravilan sat Loloiasca, concesionat pentru construirea unei locuinţe, domnului Pîrvulescu Mihail, proprietarul construcţiei (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
52 24.08.2022 27.08.2022 Hotărârea 52 din 2022 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 22099 în suprafaţă de 995 mp intravilan sat Loloiasca, concesionat pentru construirea unei locuinţe, domnului Gurău Cristian, proprietarul construcţiei (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
51 24.08.2022 27.08.2022 Hotărârea 51 din 2022 privind vânzarea, prin licitaţie publică, a terenului cu număr cadastral 21627 în suprafaţă de 774 mp intravilan sat Tomşani, proprietate privată a comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
50 24.08.2022 27.08.2022 Hotărârea 50 din 2022 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului care face obiectul Actului de concesionare nr. 1206 din 29.08.1996, de la Radu Petre la Radu Elena, ca urmare a succesiunii (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
49 24.08.2022 27.08.2022 Hotărârea 49 din 2022 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 75 din 07.01.2011 încheiat între Consiliul local Tomşani şi Achim Adrian (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
48 24.08.2022 24.08.2022 Hotărârea 48 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului NEDELCU GEORGIAN-CRISTIAN (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
47 24.08.2022 27.08.2022 Hotărârea 47 din 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea generală a ADI "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea Comunei Şotrile, judeţul Prahova, ca membru al asociaţiei (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
46 24.08.2022 27.08.2022 Hotărârea 46 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Extindere reţea distribuţie apă sat Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
45 24.08.2022 24.08.2022 Hotărârea 45 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
44 17.08.2022 20.08.2022 Hotărârea 44 din 2022 privind participarea Comunei Tomşani la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public şi aprobarea investiţiei „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova - etapa Il" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
43 22.07.2022 25.07.2022 Hotărârea 43 din 2022 privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de urbanism și autorizare construcții prin Compartimentul de urbanism și autorizare construcții înființat în cadrul Filialei Județene Prahova a Asociației Comunelor din România (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
42 22.07.2022 25.07.2022 Hotărârea 42 din 2022 privind modificarea alineatului 2 al art.28 din HCL 78 din 24.12.2021 privind impozitele și taxele locale pe anul 2022 (Hotărăre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
41 22.07.2022 25.07.2022 Hotărârea 41 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
40 22.07.2022 25.07.2022 Hotărârea 40 din 2022 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
39 30.06.2022 02.07.2022 Hotărârea 39 din 2022 privind trecerea din domeniul privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova, în domeniul public al comunei Tomşani, judeţul Prahova a unor drumuri de interes local (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
38 30.06.2022 02.07.2022 Hotărârea 38 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, actualizaţi, pentru obiectivul "Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
37 30.06.2022 02.07.2022 Hotărârea 37 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 doamnei Niculescu (Fuică) Ingrid-Naomi (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
36 30.06.2022 02.07.2022 Hotărârea 36 din 2022 privind aprobarea retragerii Comunei Tomşani, judeţul Prahova, din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Gaz 2018", acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Gaz 2018" şi revocarea Hotărârii nr. 26 din 27.05.2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
35 26.05.2022 29 Hotărârea 35 din 2022 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare moderată a clădirii sediului administrativ al Consiliului Local Tomşani pentru a îmbunătăţii serviciile publice prestate şi eficientizare energetică" şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
34 26.05.2022 29.05.2022 Hotărârea 34 din 2022 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova", acordare mandat special cu drept de vot în Adunarea Generală a Asociaţiei din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" şi revocare HCL nr. 12 din 28.01.2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
33 26.05.2022 29.05.2022 Hotărârea 33 din 2022 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului burselor pentru elevii din Învăţământul preuniversitar de stat din Şcoala gimnazială « Prof. Dinu Mihail-Dan » sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
32 26.05.2022 29.05.2022 Hotărârea 32 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren atribuit în baza Legii nr. 15 din 2003 doamnei Ionită Ana-Maria  (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
31 26.05.2022 29.05.2022 Hotărârea 31 din 2022 privind participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de,gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi" şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
30 09.05.2022 12.05.2022 Hotărârea 30 din 2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare, precum şi a cofinanţării obiectivului de investiţii sau investiţiilor aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-2020 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
29 28.04.2022 28.04.2022 Hotărârea 29 din 2022 privind mandatarea domnului Pelin Mihai-Florin, reprezentantul Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru a vota în şedinţa AGA, modificarea sau actualizarea şi revizuirea Statutului şi a Actului Constitutiv ale Asociaţiei de dezvoltare Intercom unitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", prin încheierea de acte adiţionale (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
28 28.04.2022 01.05.2022 Hotărârea 28 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului FILIPESCU TIBI-ANDREI (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
27 28.04.2022 01.05.2022 Hotărârea 27 din 2022 privind aprobarea scoaterii din evidenţele Primăriei Tomşani, din evidenţa monumentelor naturii la nivelul Judeţului Prahova şi de sub incidenţa OUG nr. 57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, a celor 50 exemplare de nuc (Juglans regia) şi a unui exemplar de plop tremurător (Populus tremula) (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
26 28.04.2022 01.05.2022 Hotărârea 26 din 2022 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
25 28.04.2022 28.04.2022 Hotărârea 25 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
24 30.03.2022 05.04.2022 Hotărârea 24 din 2022 privind acordul de principiu pentru cumpărarea unor terenuri situate în intravilanul satului Loloiasca (Hotărâre PDF!) Consilierii locali Adam Elena, Drăguşoiu Dumitru, Veselu Georgiana-Alina, Adam Adrian-Lucian şi Mandache Ionuţ
23 30.03.2022 05.04.2022 Hotărârea 23 din 2022 privind participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi" şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
22 30.03.2022 05.04.2022 Hotărârea 22 din 2022 privind stabilirea agenţilor economici ce vor fi cuprinşi în Programul de aprovizionare cu produse ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei în situaţii deosebite stabilite de lege (Hotărâre PDF!) Viceprimar Adam Elena
21 30.03.2022 05.04.2022 Hotărârea 21 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
20 30.03.2022 03.04.2022 Hotărârea 20 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului STANCIU FLORENTIN (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
19 30.03.2022 03.04.2022 Hotărârea 19 din 2022 privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit În baza Legii nr. 15 din 2003 doamnei Rădulescu-Nuţă Georgiana-Andreea (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
18 28.02.2022 02.03.2022 Hotărârea 18 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
17 28.02.2022 02.03.2022 Hotărârea 17 din 2022 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova în anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
16 28.02.2022 02.03.2022 Hotărârea 16 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct din Şcoala Gimnazială "Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
15 28.02.2022 02.03.2022 Hotărârea 15 din 2022 privind aprobarea alipirii de parcele la imobile-terenuri proprietate privată a Comunei Tomsani, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
14 28.02.2022 02.03.2022 Hotărârea 14 din 2022 privind transmiterea în administrare către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţii Postului de Poliţie Tomşani (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
13 11.02.2022 14.02.2022 Hotărârea 13 din 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
12 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 12 din 2022 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" şi acordare mandat special cu drept de vot în Adunarea Generală a Asociaţiei din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin Revocată prin HCL 34 din 2022
11 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 11 din 2022 privind trecerea din domeniul public al comunei Tomşani în domeniul privat al comunei Tomşani a im obilului-teren cu număr cadastral 20512 în suprafaţă de 800 mp, situat în intravilanul satului Loloiasca (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
10 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 10 din 2022 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului CONSTANTIN ANDREI-RAPHAEL (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
9 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 9 din 2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomşani şi serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local, începând cu data de 01.01.2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
8 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 8 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei Tomşani pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
7 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 7 din 2022 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgentă la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
6 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 6 din 2022 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
5 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 5 din 2022 pentru aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2022 (Hotărâre PDF!)
4 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 4 din 2022 privind exercitarea calităţii de ordonator terţiar de credite a domnului Ţapu Iulian, Directorul Şcolii Gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, numit ca urmare a promovării concursului şi aprobarea Contractului de management administrativ-financiar încheiat cu Primarul comunei Tomşani (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
3 28.01.2022 31.01.2022 Hotărârea 3 din 2022 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2022-2023, la nivelul comunei Tomşani, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
2 07.01.2022 10.01.2022 Hotărârea 2 din 2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din bugetul local pe anul 2021, din excedentul bugetului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova al anilor precedenţi şi acoperirea temporară a golurilor de casă în anul curent din excedentul bugetului local al anilor precedenţi (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin
1 07.01.2022 10.01.2022 Hotărârea 1 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Tomşani-Mihai Florin Pelin