PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Comisii de specialitate➠ Comisia pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină

Întocmire PUZ pentru introducere teren în intravilan-zonă dotări tehnico-edilitare
1
1
Statutul comunei
In lucru !
Regulamentul 1
In lucru !
Regulamentul ... executive 1
In lucru !
Dispozitia primarului nr.1 din 2019
In lucru !