PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate de Consiliul Local în 2020

Nr.
Crt
Data Inițiator Titlul actului Repartizat către Data comunicării Observații
16 25.03.2020 Consiliul Local Hotărârea 16 din 2020 privind punerea la dispoziția proiectului "Execuție rețele de alimentare cu apă și canalizare în..." Secretar general 26.03.2020 Hotărâre PDF!
15 25.03.2020 Consiliul Local Hotărârea 15 din 2020 privind trecerea din domeniul public al comunei Tomșani în domeniul privat al comunei Tomșani... Secretar general 26.03.2020 Hotărăre PDF!
14 25.03.2020 Consiliul Local Hotărârea 14 din 2020 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea... Secretar general 26.03.2020 Hotărâre PDF!
13 25.03.2020 Consiliul Local Hotărârea 13 din 2020 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii 15 din 2003 domnului... Secretar general 26.03.2020 Hotărăre PDF!
12 25.03.2020 Consiliul Local Hotărârea 12 din 2020 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Tomșani... Secretar general 26.03.2020 Hotărâre PDF!
11 27.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 11 din 2020 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr.15 din 2003 domnului... Secretar general 28.02.2020 Hotărâre PDF!
10 27.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 10 din 2020 privind schimbarea destinației unei părți din imobilul în care a funcționat grădinița Magula... Secretar general 28.02.2020 Hotărâre PDF!
9 21.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 9 din 2020 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative... Secretar general 22.02.2020 Hotărâre PDF!
8 21.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 8 din 2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023 Secretar general 22.02.2020 Hotărâre PDF!
7 21.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 7 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni Secretar general 22.02.2020 Hotărâre PDF!
6 23.01.2020 Consiliul Local Hotărârea 6 din 2020 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul nr.259 din 18.02.2019 și acordarea mandatului special pentru votarea acestuia... Secretar general 24.01.2020 Hotărâre PDF!
5 23.01.2020 Consiliul Local Hotărârea 5 din 2020 privind propunerea Consiliului Local Tomșani de acordare a calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale... Secretar general 24.01.2020 Hotărâre PDF!
4 23.01.2020 Consiliul Local Hotărârea 4 din 2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contratual din cadrul Primăriei... Secretar general 24.01.2020 Hotărăre PDF!
3 23.01.2020 Consiliul Local Hotărârea 3 din 2020 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență... Secretar general 24.01.2020 Hotărâre PDF!
2 23.01.2020 Consiliul Local Hotărârea 2 din 2020 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali și indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap grav, pentru anul 2020 Secretar general 24.01.2020 Hotărâre PDF!
1 23.01.2020 Consiliul Local Hotărârea 1 din 2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2020 Secretar general 23.01.2020 Hotărâre PDF!