PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Primar

Dragi Tomşăneni,


Ca de fiecare dată, sfârșitul de an este prilejul de a face bilanțul anului care se încheie și de a evalua realizările.

Pentru început doresc să vă mulţumesc, dumneavoastră, cetăţeni ai comunei Tomşani pentru susţinere în implementarea proiectelor derulate în anul 2019, găsind înţelegere din partea dumneavoastră și atunci cand au fost perioade mai puțin plăcute din diferite motive.

De asemenea, mulţumesc bunului Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat anul acesta şi mergem înainte cu speranţa că vom realiza tot ce ne-am propus şi pentru următoarea perioadă.

Anul 2019 a fost un an de excepţie despre care putem spune ca va ramane în istoria de aur a comunei prin investițiile create ce vor servi populaţiei comunei Tomşani zeci, poate sute de ani.
  Realizările anului 2019 în comuna Tomșani, au fost numeroase, din acestea putem enumera următoarele:
 • Înființare sistem de canalizare menajeră de aproximativ 27 km de reţea și staţie de epurare cu o valoarea totală de aprox. 20.000.000 lei (200 miliarde lei vechi);
 • Înființarea și dotarea unei grădinițe ultra-moderne realizată pe fonduri europene,cu o valoare de aprox. 1.700.000 lei (17 miliarde lei vechi);
 • Construirea și dotarea Centrului Cultural Tomşani în care funcționează și Biblioteca Alexandru Antemireanu, o investiție de aprox. 1.400.000 lei (14 miliarde lei vechi), realizată în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova;
 • Extinderea rețelei de iluminat public și a rețelei de alimentare cu energie electrică în cartierul de locuințe nou înființat din satul Sătucu – aprox. 700.000 lei (7 miliarde lei vechi) realizatăîn parteneriat cu Consiliul Județean Prahova;
 • Extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale – aprox. 400.000 lei (4 miliarde lei vechi) realizată în parteneriat cu Consiliului Județean Prahova;
 • Asfaltarea a 2km de drumuri locale în satul Loloiasca – aprox. 600.000 lei (6 miliarde lei vechi) realizată din Bugetul Local;
 • Amenajare rigole carosabile și șanțuri de scurgere a apelor pluviale în satul Loloiasca aprox. 500.000 lei (5 miliarde lei vechi), proiect realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova;
 • Achiziţionarea unui buldoexcavator multifuncțional în valoare de aprox. 450.000lei (4,5 miliarde lei vechi) proiect finanţat pe fonduri europene prin intermediul Gal Valea Budurească (GAL Valea Budurească este o asociaţie înființată la inițiativa Primăriei Tomşani având ca scop dezvoltarea unui teritoriu format din șase localități prin atragerea de fonduri europene atât pentru autorități publice cât și pentru operatori economici);
 • Modernizare Școala Loloiasca;
 • Amenajare curte Şcoală Tomşani;
 • Modernizarea reţelei electrice din comuna și a sistemului de iluminat public;
 • Montarea unui sistem de supraveghere video care acoperă zona parcului de joacă din satul Loloiasca, a gradiniţei şi a Şcolii Loloiasca;
 • Decolmatarea a aprox. 2 km de canal de desecare din satele Loloiasca şi Magula;
 • Întocmirea documentației tehnice pentru asfaltarea drumurilor de piatră din satele Sătucu, Tomşani şi Magula;
 • Întocmirea documentației tehnice pentru turnarea unui covor asfaltic pe străzile afectate de lucrările de introducere a rețelei de canalizare.
În cursul anului au fost organizate excursii în ţară cu locuitorii comunei Tomşani, activități culturale diverse și, ca în fiecare an, a fost organizat festivalul „Zilele Comunei Tomșani”.
În spatele acestor proiecte stă foarte multă munca iar implementarea acestora presupune o responsabilitate mare, dar nimic nu este imposibil atunci cand aceste activități sunt făcute cu plăcere și, ca orice lucru făcut din plăcere, aduce după sine și rezultate de excepţie.
Profit de această ocazie să mulţumesc echipei care s-a implicat în implementarea acestor proiecte, doamnei viceprimar Adam Elena care m-a susținut în toate demersurile pentru dezvoltarea localității și tuturor angajaților Primăriei Tomșani.

De asemenea, mulțumesc Consiliului Local pentru susținere și pentru aprobarea proiectelor propuse și nu în ultimul rând domnului Bogdan Toader, Președintele Consiliului Județean Prahova, pentru susținerea în modernizarea comunei Tomșani.

Subliniez faptul că a contat foarte mult susținerea dumneavoastră pentru actualul mandat și totodată susținerea listei de consilieri propusă, aceasta reflectându-se în aprobarea proiectelor depuse de mine, pe fonduri europene, fonduri guvernamentale, de la Consiliul Județean Prahova și din bugetul local. Să nu uităm că atunci când există colaborare sunt și rezultate.

Pentru anul 2020 ne propunem următoarele proiecte:
 • Finalizarea lucrărilor la reţeaua de canalizare şi a staţiei de epurare;
 • Asfaltarea drumurilor de piatră din satele Magula, Tomşani și Satucu;
 • Turnarea unui covor asfaltic pe străzile afectate de lucrările de introducere a rețelei de canalizare;
 • Întocmirea documentației tehnice pentru realizarea de trotuare şi şanţuri betonate de-a lungul Drumului Județean 146;
 • Extinderea reţelei de apă potabilă în satele Loloiasca, Sătucu, Tomșani, Magula;
 • Înființarea centrului de zi pentru copii, program derulat prin intermediul GAL Valea Budurească în cadrul măsurii M2/6B “Investiții în infrastructura socială”;
 • Continuarea decolmatării canalelor de desecare din satele Loloiasca și Tomșani;
 • Realizarea unui parc în satul Tomşani, în cartierul de locuinţe;
 • Amenajarea curții școlii din satul Loloiasca;

La aceste proiecte propuse de noi se pot adăuga și alte proiecte pe care dumneavoastră le considerați necesare pentru dezvoltarea comunei Tomșani.
În încheiere doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat constant de către dumneavoastră în toţi aceşti patru ani și vă asigur de tot respectul meu. De asemenea vă asigur că veți avea tot sprijinul și implicarea mea şi în următorii patru ani dacă îmi acordaţi din nou încrederea dumneavoastră.

În anul 2012 am propus proiecte pe care le-am realizat și care au făcut ca localitatea noastră să fie invidiată pentru reușite de multe comune din Județul Prahova, ceea ce ne face să fim mai puternici și cu speranța că cineva acolo sus ne iubește.

Dragii mei, sarbătorile de sfârşit de an și Naşterea Domnului să vă umple casa de bucurie, de multă dragoste, sănătate și cred că nimic nu e mai frumos decât să fii fericit și asta vă doresc din suflet, iar anul 2020 să vă bucure sufletele cu realizările pe care vi le doriți.

La mulți ani, 2020!

Cu drag,
Primar
Pelin Mihai Florin