PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Autorizații urbanism în 2017

Lista documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate-Februarie 2017
Lista anunțurilor de începere a execuției lucrărilor de construcții-Februarie 2017
Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite-Februarie 2017
Lista autorizațiilor de construire sau desființare emise sau prelungite-Februarie 2017
Lista proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor-Februarie 2017
Lista documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate-Martie 2017
Lista anunțurilor de începere a execuției lucrărilor de construcții-Martie 2017
Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite-Martie 2017
Lista autorizațiilor de construire sau desființare emise sau prelungite-Martie 2017
Lista proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor-Martie 2017
Lista documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate-Aprilie 2017
Lista anunțurilor de începere a execuției lucrărilor de construcții-Aprilie 2017
Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite-Aprilie 2017
Lista autorizațiilor de construire sau desființare emise sau prelungite-Aprilie 2017
Lista proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor-Aprilie 2017
Lista documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate-Mai 2017
Lista anunțurilor de începere a execuției lucrărilor de construcții-Mai 2017
Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite-Mai 2017
Lista autorizațiilor de construire sau desființare emise sau prelungite-Mai 2017
Lista proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor-Mai 2017
Lista documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate-Iunie 2017
Lista anunțurilor de începere a execuției lucrărilor de construcții-Iunie 2017
Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite-Iunie 2017
Lista autorizațiilor de construire sau desființare emise sau prelungite-Iunie 2017
Lista proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor-Iunie 2017
Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite-Iulie 2017
Lista autorizațiilor de construire sau desființare emise sau prelungite-Iulie 2017
Lista documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate-Iulie 2017
Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite-August 2017
Lista autorizațiilor de construire sau desființare emise sau prelungite-August 2017