PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Carieră➠ Anunț privind organizarea unui concurs de ocupare a unei funcţii publice de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată, cu durată nornală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână, a funcţiei publice de "Inspector, clasa I, grad profesional asistent" la Biroul FinanciarContabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani