PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2022 Hotărârea 52 din 2022 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 22099 în suprafaţă de 995 mp intravilan sat Loloiasca, concesionat pentru construirea unei locuinţe, domnului Gurău Cristian, proprietarul construcţiei