PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2023➠ Proiect de hotărâre 71 din 2023 privind acordul de principiu pentru cumpărarea unor imobile situate în intravilanul satului Magula