PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 41 din 2019 privind trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Tomșani în domeniul privat al comunei Tomșani...

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)
Număr de telefon: 112