PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 38 din 2019 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani, județul Prahova, aprobat prin HCL 10 din 1999

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)
Număr de telefon: 112