PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind aprobarea documentației RECTIFICARE PUZ Introducere teren intravilan 71302mp pentru zonă mixtă unități agroozootehnice și unități industriale, depozite, amenajare acces in com Tomsani, DN 1D nr.cad.21537.T26 PA215