PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind aprobarea PUZ și RLU extindere intravilan(34600 mp) pentru zonă mixtă unități agrozootehnice, industriale, depozite în comuna Tomșani nr cadastral 21538T26, P216 proprietate privată a Comunei Tomșani