PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind acordul pentru schimbarea categoriei de folosință a terenului în suprafață de 179 m.p. situat în extravilanul satului Loloiasca, comuna Tomșani, județul Prahova, tarlaua nr.2, parcela nr.50 per 70, număr cadastral-carte funciară 20600