PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind privind aprobarea "Actului adițional nr 2 la Contractul de concesiune nr 1526 din 24.08.2001 a Serviciului de distribuție a gazelor naturale din comuna Tomșani"