PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a supraf de 1240 mp teren intravilan ce aparține domeniului privat al comunei Tomșani