PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2022 Hotărârea 74 din 2022 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Tomşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 3 din 30.01.2013